بازنشانی گذرواژه

Your search results

قوانین

کاربر با ثبت نام در ویلاویو  می پذیرد که تمام قوانین و مقررات ویلاویو را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است

کاربر متعهد به رعایت همه قوانین اخلاقی ، شرعی و عرفی جمهوری اسلامی ایران در طی استفاده از خدمات ویلاویو است.

کاربر می پذیرد که از خدمات ویلاویو برای انجام هیچ فعالیت غیر قانونی طیق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند.

مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص در ویلاویو یا سایر خدمات مربوط به ویلاویو انجام میشود به عهده کاربر است.

کاربر می پذیرد که ویلاویو ارائه کننده خدمات اقامت نیست. بلکه ارائه کننده خدمات نرم افزاری از طریق وبسایت و اپلیکیشن های ویلاویو است. که ارتباط مستقیم بین میهمان و میزبان را جهت توافق بر انجام یک اقامت کوتاه مدت به صورت الکترونیکی فراهم میکند. ویلاویو به عنوان مالک یا متصدی و یا نماینده اقامتگاه هایی که در وبسایت توسط کاربران به ثبت رسیده نمیباشد. همچنین دخالتی در آماده سازی ، مدیریت و اداره اقامتگاه ندارد.

در ویلاویو کاربر میهمان مختار است یک درخواست برای رزرو یک اقامتگاه ایجاد و برای میزبان ارسال کند یا خیر . همچنین میزبان میتواند یک درخواست رزرو را تایید و یا رد کند. لذا هر رزرو که میهمان و میزبان بر سر آن به توافق میرسند باید به عنوان یک قرارداد مستقل میان کاربر میهمان و کاربر میزبان در نظر گرفته شود. ویلاویو هیچ کنترلی بر رفتار هیچ یک از کاربران خود ندارد . لذا مسئولیت ویلاویو محدود است به محیا کردن وبسایت و اپلیکیشن ها و سرویس های نرم افزاری مربوطه و هیچ مسئولیت دیگری را نمیپذیرد.

کاربر میهمان متعهد میشود اطلاعات ثبت شده در هنگام رزرو اقامتگاه منطبق با واقعیت باشد بعنوان مثال مشخصات کاربر میهمان صحیح باشد و همچنین تعداد میهمانان ورودی و مقیم اقامتگاه برابر با تعداد میهمانان ثبت شده در درخواست  رزرو باشد. درصورت عدم تطبیق اطلاعات ثبت شده  با واقعیت ، کاربر میزبان مجاز به لغو رزرو بوده و مسئولیت جبران خسارت وارده بر عهده میهمان است.